Katalog Online

Przejdź do Katalogu Online

Krótkie wprowadzenie
do posługiwania się katalogiem komputerowym

Szczegółowa instrukcja korzystania z katalogu znajduje się w pliku pomocy modułu OPAC WWW (On-line Public Access Catalog), natomiast poniższe wprowadzenie ma na celu wyjaśnienie ustawień i skrótów stosowanych w naszej bibliotece.

1. Katalog komputerowy zawiera opisy bibliograficzne zbiorów bibliotecznych, które OPAC WWW dzieli na typy dokumentów:

 • Książka
 • Dokumenty dźwiękowe (CD – nagrania muzyczne)
 • Wydawnictwa ciągłe (czasopisma oprawne)
 • Filmy (DVD i kasety wideo)
 • Dokument elektroniczny (multimedia, gry komputerowe)
 • Książka mówiona (CD i taśmy magnetofonowe)

Typy dokumentów wraz z odpowiadającymi im ikonkami są umieszczone na liście wyboru nad przyciskiem „szukaj”. Można dowolnie zaznaczać lub odznaczać typy dokumentów, które będą przeszukiwane.

2. "Książka" zawiera opisy bibliograficzne wszystkich książek w MBP i filiach. Książki przyjęte po 01.01.1992 mają opis zgodny z Polską Normą PN-82/N-01152.01 Opis bibliograficzny - Książki (drugi stopień szczegółowości), natomiast wcześniejsze nabytki posiadają opis skrócony. Zbiory są wprowadzone w całości i na bieżąco aktualizowane. W szablonie „Książki” widoczne są też gry planszowe.

3. Dokumenty można wyszukiwać za pomocą akcji:

WYSZUKIWANIE ZŁOŻONE, gdzie dostępne są główne indeksy:

 • Tytuł (wraz z podtytułem, szukanie według dowolnego słowa w tytule i podtytule),
 • Autor (autor główny dzieła oraz współautorzy, tłumacze, ilustratorzy i in.)
 • Serie (szukanie według dowolnego słowa w nazwie serii),
 • Przedmiot (hasło przedmiotowe, np. film sensacyjny, powieść polska, fizyka, Kędzierzyn-Koźle - szukanie według dowolnego słowa w haśle i określniku).

Po otwarciu rozwijanego menu „€” uzyskuje się dostęp pozostałych indeksów:

 • Numery standardowe (ISBN lub ISSN),
 • UKD (Uniwersalna klasyfikacja dziesiętna),
 • Nazwa ciała zbiorowego (wydawnictwo, instytucja sprawcza),
 • Nazwa imprezy (konferencje, konkursy, zjazdy itp.),
 • Nazwa osobowa (hasło główne dokumentu – hasło autorskie),
 • 150 i 450 (pola zawierające hasło przedmiotowe i terminy odrzucone)
 • Rok wydania

Możliwe jest łączenie tych kryteriów za pomocą operatora „i”, „lub”, „oprócz”.

WYSZUKIWANIE SZYBKIE - według sygnatury i numeru inwentarza.

4. Informacja o miejscu udostępniania dokumentu zawarta jest w sygnaturze, która zawiera 3 grupy danych :                      

4.1. Lokalizację dokumentu, czyli słowne określenie działu biblioteki, w którym znajduje się dokument. Stosowane są oznaczenia :

 • Wypoz. (lub Wypożycz., Wypoż.) - oznacza wypożyczalnię,
 • Czytelnia,
 • DKO - Dział Książki Obcojęzycznej,
 • Kas.wiz.MBP - Wypożyczalnia Kaset Wideo MBP,
 • Zb.Spec.F5 - Wypożyczalnia Zbiorów Specjalnych Filii Nr 5,
 • Zb.SpecF11 – Dział Zbiorów Specjalnych Filii Nr 11
 • Plecaczek – zbiory wypożyczane w przedszkolach w ramach akcji „Przyjaciel Przyrody i Książek”
 • Mag – Magazyn

4.2. Położenie dokumentu, czyli numer biblioteki / filii i symbol działu. Stosowane są oznaczenia bibliotek:

 • 00 - MBP
 • 01 - Filia Nr 1
 • 04 - Filia Nr 4
 • 05 - Filia Nr 5
 • 08 - Filia Nr 8
 • 10 - Filia Nr 10
 • 11 - Filia Nr 11
 • 13 - Filia Nr 13

Do powyższych numerów dołączone są literowe symbole działów :

 • D - wypożyczalnia książek dla dorosłych
 • C - czytelnia dla dorosłych
 • M - oddział lub dział dla dzieci
 • MC - czytelnia oddziału / działu dla dzieci
 • KV - wypożyczalnia zbiorów specjalnych (kasety wideo)
 • DVD - wypożyczalnia zbiorów specjalnych (DVD)
 • MM - wypożyczalnia zbiorów specjalnych (multimedia)
 • S - wypożyczalnia zbiorów specjalnych (książka mówiona)
 • CMM – czytelnia (udostępnianie multimediów na miejscu)

Numer biblioteki i symbol działu (np. „00D”) zawiera krótkie info – kliknięcie go lewym przyciskiem myszy wyświetla podstawową informację o danej bibliotece (adres, nr telefonu, e-mail).

4.3. Trzecią grupę stanowi symbol działu, w którym znajduje się dokument. Podstawowym sposobem oznaczania działów są symbole oparte na Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD). Wyjątkiem są książki dla dzieci i młodzieży, które ułożone są według odrębnego schematu poziomowo-działowego i książki o tematyce regionalnej, które ułożone są według działów bibliografii regionalnej.

Przykłady sygnatur :

-            Czytelnia 00C 502+504 - książka znajduje się w czytelni MBP w dziale 502+504

-            Wypoz. 05D I.5. - książka w wypożyczalni dla dorosłych Filii Nr 5 w dziale zbiorów regionalnych I.5.

-            Wypoz. 01M N - książka w wypożyczalni działu dla dzieci Filii Nr 1 w dziale N

-            Zb.Spec.F5 05S 821.133.1-3 - dokument w wypożyczalni zbiorów specjalnych Filii Nr 5 w dziale 821.133.1-3

5. STATUS obok sygnatury wskazuje, czy dokument jest aktualnie dostępny. Podstawowe statusy :

-            DOSTĘPNY - wskazuje, że dokument można wypożyczyć lub - jeśli znajduje się w czytelni - skorzystać z niego na miejscu,

-            NIEDOSTĘPNY – W OPRACOWANIU - dokument jest czasowo w Dziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

-            WYPOŻYCZONA – książka jest wypożyczona

-            ZAMÓWIONA – książka jest zamówiona przez innego czytelnika

6. Obecnie system umożliwia zamawianie książek należących do wszystkich Wypożyczalni sieci MBP. Zamawiać lub rezerwować może tylko Czytelnik, który nie ma zaległych książek i nierozliczonych kar.

Zamawianie i rezerwacja książek wymaga zalogowania się do systemu, czyli podania numeru karty bibliotecznej i hasła czytelnika. Hasło można uzyskać bezpośrednio u bibliotekarza po okazaniu ważnej karty. Zalogowanie się umożliwia również przeglądanie swoich danych osobowych, historii wypożyczeń, informacji o naliczonych karach i in.

Projekt Młodzi kreatywni – interaktywni

Projekt Złote książki w górach i miastach jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

100 książek na 100 lat Niepodległości 1918-2018

Biblioteka Cyfrowa

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica

Blog Miejskiej Biblioteki Publicznej

ibukcitywalk

 logo bookcrossing