Historia

Logo Krajobrazy SłowaKonkurs literacki ogłoszony po raz pierwszy przez Miejską Bibliotekę Publiczną w 1993 roku ożywił i zaktywizował kulturalnie i literacko kędzierzyńsko-kozielską społeczność. Stworzył szansę młodym ludziom sprawdzenia swoich umiejętności pisarskich, porównania się z innymi, przekonania o artystycznej wartości swoich utworów. Nagroda w konkursie dała natomiast laureatom poczucie ważności pisania i nadzieję na "wyjście z szuflady". Na przestrzeni 25 lat, na konkurs "Krajobrazy słowa" wpłynęło 21 260 prac, w tym 18 894 wiersze 2366 utworów prozatorskich. Liczba uczestników wyniosła 4 897 osób.

Z roku na rok rosła ranga konkursu. Początkowo lokalny ( I edycja 12 uczestników i 75 prac), później regionalny (IV edycja 81 uczestników, 534 prace). W kolejnych latach stał się konkursem ogólnokrajowym (VI edycja 317 osób, 2009 prac, XII edycja 179 osób, 813 prac; XIII edycja 176 osób, 751 prac; XIV edycja 257 osób, 1044 prace, XVIII edycja: 278 osób i 1326 prac, XIX edycja: 172 osoby i 684 prace, XX edycja: 274 osoby i 1028 prac, XXI edycja 234 osoby, 828 prac, XXII edycja 230 osób, 785 prac, XXIII edycja 226 osób, 827 prac, XXIV edycja 354 osoby, 1252 prace, XXV edycja 287 osób, 955 prac).

Prace nadsyłano z rożnych stron Polski m.in. Warszawy, Krakowa, Lublina, Białegostoku, Szczecina, Gdańska, Łodzi, Nowego Sącza, Kielc, Poznania, Katowic.
W ostatnich latach konkurs swoim zasięgiem przekroczył granice kraju. Prace konkursowe zaczęły napływać z Francji, Litwy, Niemiec, Włoch, Norwegii, Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii i Szwecji. Istotą konkursu literackiego jest promocja ułatwiająca autorowi drogę do publikacji, dlatego każda edycja "Krajobrazów słowa" zakończona została wydaniem antologii nagrodzonych utworów.

Co roku w okolicach kwietnia Biblioteka zaprasza laureatów na uroczystość wręczenia nagród i rozdania tomików antologii. Na imprezie prezentowane są nagrodzone utwory, a dodatkowa atrakcję stanowią recitale zaproszonych gości, m.in. Jarosława Wasika z Opola, Doroty Koman z Warszawy, Doroty Ślęzak z ‘Piwnicy pod Baranami” w Krakowie oraz Marcina Świetlickiego wraz z zespołem „Świetliki’, Anny Szałapak, pieśniarki z „Piwnicy pod Baranami” w Krakowie, Roberta Kasprzyckiego i Agnieszki Chrzanowskiej, Jacka Wójcickiego, Katarzyny Żak, Damiana Aleksandra.

Spośród 262 uczestników nagrodzonych i wyróżnionych na przestrzeni 1993-2018 - 30 osób to mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla, a wśród nich m.in.: Leszek Łuczyn, Ryszard Haja, Beata Dolińczyk, Władysław Litwin, Bartłomiej Mączyński, Aleksandra Białek-Wołkonowska, Jan Płowucha, Krzysztof Janiak, Dariusz Kasiński, Ryszard Masalski, Radosław Rzehak, Tomasz Bojczuk, Władysław Lulek, Andrzej Szopiński-Wisła, Piotr Gabrysz, Radosława Herzog i Krzysztof Spadło, Magdalena Jedlicka, Zuzanna Witkowska, Anna Białek, Diana Moj, Jacek Jerzy Struś, Mateusz Wójcik, Karolina Piwowar, Adrianna Daria Dziadyk, Konrad Stanisław Kempa, Walery Sikora. W grupie nagrodzonych są również tacy, którzy wydali własne tomiki poetyckie i często publikują na łamach prasy literackiej m.in. Paweł Lekszycki, Wojciech Brzoska, Grzegorz Tomicki, Cezary Domarus, Anna Czujkowska, Janusz Kotara, Elżbieta Dziewońska, Augustyn Baran, Anna Fidecka, Katarzyna Ewa Zdanowicz, Juliusz Gabryel, Radosław Wiśniewski, Izabela Wageman, Anna Tlałka.

Konkurs "Krajobrazy słowa" posiada ugruntowaną pozycję w skali ogólnokrajowej. Stanowi wyzwanie dla ludzi ceniących sobie pracę nad językiem, chcącym coś powiedzieć lub opisać świat po swojemu, przelać na papier swoje doznania i doświadczenia.

W latach 1993-2018 skład komisji konkursu "Krajobrazy słowa" stanowili:
Marta Fox - poetka, pisarka, krytyk literacki
Jan Goczoł - poeta
Maria Kisiel - pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego
Piotr Kowalski - badacz kultury, pracownik naukowy Uniwersytetu Opolskiego i Jagiellońskiego
Jacek Podsiadło - poeta
Krystyna Soszyńska - Supron - dziennikarka "Życia Blachowni"
Dorota Stasikowska - Woźniak - pisarka, redaktor naczelny czasopisma "Wyrazy"
Józef Szczupał - dziennikarz "Nowej Trybuny Opolskiej"
Karol Maliszewski - poeta, prozaik, krytyk literacki

edycjaprzewodniczący członkowie
I 1993 Jan Goczoł Krystyna Soszyńska-Supron,
Piotr Kowalski
II 1994/1995 Jan Goczoł Krystyna Soszyńska-Supron,
Piotr Kowalski,
Józef Szczupał
III 1995/1996 Jan Goczoł Krystyna Soszyńska-Supron,
Piotr Kowalski,
Józef Szczupał
IV 1996/1997 Jan Goczoł Dorota Stasikowska-Woźniak,
Jacek Podsiadło,
Piotr Kowalski,
Józef Szczupał
V 1997/1998 Jan Goczoł Marta Fox,
Piotr Kowalski
VI 1998/1999 Jan Goczoł Marta Fox,
Piotr Kowalski
VII 1999/2000 Marta Fox Jacek Podsiadło,
Piotr Kowalski,
Marian Kisiel
VIII 2000/2001 Marta Fox Jacek Podsiadło,
Piotr Kowalski
IX 2001/2002 Marta Fox Jacek Podsiadło,
Piotr Kowalski
X 2002/2003 Marta Fox Jacek Podsiadło,
Piotr Kowalski
XI 2003/2004 Marta Fox Jacek Podsiadło,
Piotr Kowalski
XII 2004/2005 Marta Fox Jacek Podsiadło,
Piotr Kowalski
XIII 2005/2006 Marta Fox Jacek Podsiadło,
Piotr Kowalski
XIV 2006/2007 Marta Fox Jacek Podsiadło,
Piotr Kowalski,
Karol Maliszewski
XV 2007/2008 Marta Fox Jacek Podsiadło,
Karol Maliszewski
XVI 2008/2009 Marta Fox Jacek Podsiadło,
Karol Maliszewski
XVII 2009/2010 Marta Fox Jacek Podsiadło,
Karol Maliszewski
XVIII 2010/2011 Marta Fox Jacek Podsiadło,
Karol Maliszewski
XIX 2011/2012 Marta Fox Jacek Podsiadło,
Karol Maliszewski
XX 2012/2013  Marta Fox Jacek Podsiadło,
Karol Maliszewski
XXI 2013/2014  Marta Fox Jacek Podsiadło,
Karol Maliszewski
XXII 2014/2015  Marta Fox Jacek Podsiadło,
Karol Maliszewski
XXIII 2015/2016  Marta Fox Krzysztof Siwczyk,
Karol Maliszewski
XXIV 2016/2017 Marta Fox Krzysztof Siwczyk,
Karol Maliszewski
XXV 2017/2018 Marta Fox Krzysztof Siwczyk,
Karol Maliszewski
XXVI 2018/2019 Marta Fox Krzysztof Siwczyk,
Karol Maliszewski

 "Świat, w którym żyjemy, jest trudny i kolczasty i musimy od niego dość często uciekać. Niektórzy w sztukę, inni w religię, a inni w jedno i drugie" - Gustaw Herling-Grudziński.

Projekt Młodzi kreatywni – interaktywni

Projekt Złote książki w górach i miastach jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

100 książek na 100 lat Niepodległości 1918-2018

Biblioteka Cyfrowa

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica

Blog Miejskiej Biblioteki Publicznej

ibukcitywalk

 logo bookcrossing