Bazy danych

W czytelni znajduje się ośrodek informacji lokalnej i regionalnej, dokumentującej życie społeczno-kulturalne miasta i powiatu. Tu skupiają się główne prace nad bibliografią regionalną - Bibliografia Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego obejmującą swym zasięgiem miasto i powiat.

Źródła informacji lokalnej:

  • od lat gromadzony i na bieżąco uzupełniany księgozbiór regionalny,
  • kartoteki, katalog, komputerowa baza danych,
  • dokumenty życia społecznego (dżs-y),
  • Internet.

Księgozbiór

Liczy ponad 500 wol. Są to wydawnictwa książkowe dotyczące Śląska, Opolszczyzny, a w szczególności Ziemi Kozielskiej tj. Koźla i powiatu kozielskiego do 1975 r., miasta Kędzierzyna-Koźla w latach 1975 - 1999, obecnie miasta i powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Także siedem tytułów czasopism lokalnych i dżs-y.

Katalog i kartoteki

Rejestrują dokumenty zawierające informacje o piśmiennictwie znajdującym się w posiadaniu Biblioteki :

  • kartkowa kartoteka Ziemia Kozielska - rejestruje artykuły dotyczące Koźla i powiatu kozielskiego, miasta i powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego – aktualna do 2002 r.
  • kartkowa kartoteka Opolszczyzna - rejestruje artykuły dotyczące województwa opolskiego – aktualna do 2002 r.

Bazy danych online

  • Kartoteka regionalna - prowadzona od 1 stycznia 2002 r., rejestruje wszelkie materiały informacyjne dotyczące miasta i powiatu, a więc publikacje książkowe, czasopisma lokalne i artykuły z czasopism lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich a dotyczące regionu. Kartoteka ta stanowi podstawę Bibliografii Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, której pierwszy numer ukazał się w 2003 r.
  • Kartoteka zagadnieniowa
  • Dokumenty Życia Społecznego – kartoteka prowadzona od 1 stycznia 2004 r., rejestruje materiały ulotne dotyczące miasta
  • Kędzierzyńsko-Kozielska Biblioteka Cyfrowa - baza zdigitalizowanej prasy lokalnej (Trybuna Kędzierzyńskich Azotów, Serwus) oraz wydawnictw biblioteki prowadzona w systemie dLibra. Jest częścią Federacji Bibliotek Cyfrowych.

Projekt Młodzi kreatywni – interaktywni

Projekt Złote książki w górach i miastach jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

100 książek na 100 lat Niepodległości 1918-2018

Biblioteka Cyfrowa

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica

Blog Miejskiej Biblioteki Publicznej

ibukcitywalk

 logo bookcrossing